chat with 100pro
> Julia<


Leider ist unser Büro zwischen
16:30 und 08:00
nicht besetzt.
Bitte nutzen Sie unser Kontakt Formular!

Blog post details

Od stycznia 2018 większe zarobki w 100Pro Personal GmbH

Od stycznia 2018 większe zarobki w 100Pro Personal GmbH

W ciągu kilku dni, a dokładniej od stycznia 2018 r. pierwsi pracownicy tymczasowi 100PRO Personal GmbH w Kleve skorzystają z reformy AÜG.

Ramy prawne pracy tymczasowej w Niemczech reguluje ustawa o pracy tymczasowej (AÜG) z 11 października 1972 r. Pierwotnie ustawa ta miała na celu jedynie zapewnienie ochrony pracownikom tymczasowym. Jednak obecnie jest również wykorzystywana do realizacji celów legislacyjnych w zakresie polityki rynku pracy.

Nowelizacja AÜG od 1 kwietnia 2017 r.

W dniu 21 października 2016 r. Bundestag uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o pracy tymczasowej i innych przepisów. Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2017 roku. W ten sposób AÜG został znacznie zmieniony.

Podstawowe zasady obowiązujące od 1 kwietnia 2017 r. obejmują prawo do równej płacy po 9 miesiącach. Jeżeli, podobnie jak w przypadku 100PRO Personal GmbH w Kleve, przy zatrudnianiu pracowników obowiązują tymczasowe układy zbiorowe pracy, to od 1 kwietnia 2017 r. pracownik tymczasowy ma prawo do równej płacy po 9 miesiącach nieprzerwanego świadczenia usług temu samemu klientowi. Od tego momentu generalnie nie jest już możliwe odejście od zasady równości wynagrodzeń (EqualPay) poprzez umowy o pracę tymczasową, chyba że do pracy tymczasowej mają zastosowanie (dodatkowe) branżowe umowy o dopłatach. Jeśli najem pracownika tymczasowego trwa dłużej niż 9 miesięcy bez zastosowania branżowych układów zbiorowych dotyczących dopłat, wynagrodzenie porównywalnego pracownika stałego musi zostać ustalone w umowie o pracę tymczasową najpóźniej w momencie osiągnięcia progu EqualPay. Aby osiągnąć ustawowy próg równej płacy, należy wziąć pod uwagę poprzednie okresy zatrudnienia u danego klienta, jeżeli między okresami zatrudnienia nie minęło więcej niż trzy miesiące. Nie ma znaczenia, czy dany pracownik był wynajmowany temu zleceniodawcy za pośrednictwem tej samej agencji pracy tymczasowej, czy też wcześniej za pośrednictwem innej agencji pracy.

Co to oznacza dla pracowników 100Pro Personal GmbH w Kleve? Od stycznia 2018 r. pracownicy tymczasowi zatrudnieni w firmach, które nie stosują sektorowego układu zbiorowego, otrzymają comiesięczny dodatek (dopłatę EqualPay) wraz z odcinkiem wypłaty, pod warunkiem, że byli zatrudnieni w firmie dłużej niż 9 miesięcy. Dopłata EqualPay naliczana jest od różnicy pomiędzy wynagrodzeniem pracownika stałego u zleceniodawcy a faktycznym wynagrodzeniem pracownika tymczasowego. W celu ustalenia tej różnicy 100Pro Personal GmbH w Kleve jest zobowiązana do ustalenia, ile zarabia stały pracownik w miejscu pracy pracownika tymczasowego. Przy ustalaniu wynagrodzenia bierze się pod uwagę nie tylko wynagrodzenie, ale także inne dosatki zapewniane stałym pracownikom. Aby to udokumentować, przygotowano szczegółowy kwestionariusz.

Personel 100Pro Personal GmbH w Kleve jest obecnie zajęty szczegółowym informowaniem swoich klientów, pracowników i zainteresowanych stron na ten temat. Ponadto zebrane dane dotyczące wynagrodzeń i świadczeń muszą być dalej przetworzone. Firma 100PRO Personal GmbH w Kleve od samego początku cieszy się profesjonalnym wsparciem ze strony lidera rynku Landwehr, który korzysta z oprogramowania L1. Oprogramowanie umożliwia ustalanie dopłaty do taryfy branżowej i dopłaty EqualPay oraz prawidłowe rozliczanie pracowników.

Jeśli masz pytania dotyczące tematu „Większe zarobki od stycznia 2018”, pracownicy 100Pro Personal GmbH w Kleve chętnie Ci pomogą.

Prev:
Next:

Szukaj

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy na portalach społecznościowych