chat with 100pro
> Julia<


Leider ist unser Büro zwischen
16:30 und 08:00
nicht besetzt.
Bitte nutzen Sie unser Kontakt Formular!

Blog post details

Raport ekonomiczny Izby Przemysłowo-Handlowej potwierdza doświadczenie pracowników 100Pro

Raport ekonomiczny Izby Przemysłowo-Handlowej potwierdza doświadczenie pracowników 100Pro

Kilka razy w roku 100Pro Personal bierze udział w ankiecie biznesowej Izby Przemysłowo-Handlowej rejonu Niederrhein. W ramach podziękowania, po zakończeniu ankiety firmy biorące w niej udział otrzymują e-mailem raport.

RAPORT GOSPODARCZY NIEDERRHEIN JESIEŃ 2017 jest dostępny.

Gregor Heynen, właściciel 100PRO Personal GmbH uważa, że raport nie zawiera niespodzianek, ponieważ jest bezpośrednio związany z gospodarką i rynkiem pracy Dolnego Renu i zapewnia dobrą ocenę sytuacji "rynkowej".

Mimo to warto zobaczyć sytuację przedstawioną w formie pisemnej i graficznej!

FIRMY SPODZIEWAJĄ SIĘ KONTYNUACJI STABILNEGO ROZWOJU Jesienią 2017 roku firmy z rejonu Niederrhein były w większości zadowolone z swojej sytuacji ekonomicznej. Pozytywny trend z wczesnego lata jest więc kontynuowany. 41 % firm ocenia swoją sytuację jako dobrą (początek lata: 44 %). Tylko 7 % jest niezadowolonych (początek lata: 10 %). Firmy nadal optymistycznie patrzą na nadchodzące miesiące: 24 % spodziewa się poprawy sytuacji w przyszłości (początek lata: 22 %), a tylko 10 % spodziewa się pogorszenia sytuacji (wczesne lato: 8 %). Choć sytuacja wygląda nieco lepiej niż w badaniu wiosennym, to oczekiwania są nieco słabsze. Ogólnie jednak oceny można podsumować jako prawie niezmienione. Znajduje to również odzwierciedlenie w indeksie klimatu gospodarczego, który podsumowuje sytuację i oczekiwania. Pozostaje on na poziomie wyników wiosennego sondażu. Na poziomie 124 punktów znacznie przekracza długoterminową średnią 112 punktów. Ostatni raz nasz wskaźnik dla Niederrhein pokazał wyższy poziom 6 lat temu. Wyniki pochodzą z ankiety przeprowadzonej przez Izbę Przemysłowo-Handlową, w której wzięło udział 317 firm z sektora przemysłowego, handlu detalicznego i usług, zatrudniających łącznie około 43 000 pracowników. (Fragment raportu Izby Przemysłowo-Handlowej)

W szczegółowym raporcie Gregor Heynen, właściciel 100Pro Personal GmbH, zwraca szczególną uwagę na zagrożenia, jakich spodziewają się firmy. Jak już pisaliśmy na naszej stornie i zostało to również podkreślone w raporcie, niedobór wykwalifikowanych pracowników jest poważnym wyzwaniem dla większości firm.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WYKWALIFIKOWANĄ SIŁĘ ROBOCZĄ Wyścig po młode talenty nabiera rozpędu. Z punktu widzenia firm niedobór wykwalifikowanych pracowników jest obecnie jednym z głównych zagrożeń gospodarczych. Już 43 % firma odczuwa jego skutki i w dłuższej perspektywie nie jest w stanie obsadzić wolnych stanowisk pracy. Szczególnie dotknięte są przedsiębiorstwa przemysłowe. Tutaj 51 % zgłasza trudności ze znalezieniem nowych pracowników. Osoby przechodzące na emeryturę z pokolenia wyżu demograficznego (urodzeni w latach 1954-1969) w połączeniu ze spadającą liczbą młodych profesjonalistów sprawia, że obsadzenie wakatów to wyścig o ograniczone zasoby. Siedem na dziesięć firm szuka zastępców, ponieważ wieloletni pracownicy odchodzą ze względu na wiek. Niedobór wykwalifikowanych pracowników jest uzupełniany przede wszystkim przez dostępną siłę roboczą. W czterech na pięć firm długie wakaty oznaczają, że więcej pracy spada na mniej osób. Połowa firm stwierdziła, że istniejącego wzrostu nie da się w pełni wykorzystać, przez co niektóre zamówienia zostały odrzucane. Aby poradzić sobie z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej, trzy na pięć firm postuluje podniesienie kwalifikacji absolwentów szkół. Wobec rosnącego trendu, aby ukończyć studia, 41 % firm opowiada się za wzmocnieniem edukacji dwutorowej. Mniej więcej jedna trzecia firm widzi w miastach i gminach obowiązek wspierania wysiłkó rekrutacji poprzez atrakcyjne lokalizacje. (Fragment raportu Izby Przemysłowo-Handlowej).

Właściciel 100Pro Personal GmbH chciałby podkreślić, że należy rozważyć ten problem i wskazuje możliwe podejścia do jego rozwiązania w trzech różnych scenariuszach. W długim i średnim okresie chodzi o politykę, w krótkim okresie nacisk kładzie się na kreatywność firm. Wspólnie z naszymi partnerami opracowujemy rozwiązania przeciwdziałające krótkoterminowym niedoborom wykwalifikowanych pracowników.

Prev:
Next:

Szukaj

Masz pytania?

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy na portalach społecznościowych